خدمات راه اندازی سیستم های مدیریت محتوا

راه اندازی سرور بیگ بلوباتن (bigbluebutton)
راه اندازی Nextcloud

کاملا فارسی ،
برروی سرور اختصاصی و مجازی یا هاست لینوکس

راه اندازی آموزش مجازی با مودل

کاملا فارسی ،
برروی سرور اختصاصی و مجازی یا هاست لینوکس

راه اندازی سرویس geoserver

کاملا فارسی ،
برروی سرور اختصاصی و مجازی یا هاست لینوکس

راه اندازی آموزش مجازی با وردپرس

کاملا فارسی ،
برروی سرور اختصاصی و مجازی یا هاست لینوکس

راه اندازی سرور Adobe Connect

کاملا فارسی ،
برروی سرور اختصاصی و مجازی

راه اندازی OwnCloud

کاملا فارسی ،
برروی سرور اختصاصی و مجازی یا هاست