خدمات مانیتورینگ

طراحی قالب (Template) زبیکس
راه اندازی سرور مانیتورینگ زبیکس
رصد وب‌سایت و سرویس

بعد از افزودن تعداد صفحه، سرور ، پورت و ارسال درخواست. لیست آنها را برای کارشناسان پشتیبانی ما تیکت فرمایید.